แบนเนอร์หน้า

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท (1)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Yinlichang

เมื่อมองย้อนกลับไปที่กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักรเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง และมีการแข่งขันที่รุนแรงการออกกำลังกายเต็มไปด้วยความท้าทายในความท้าทาย เราได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะ เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ที่จะทำ
สรุปและปฏิเสธตัวเองอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราจึงเติบโตอย่างแท้จริง

ทีมงานบริษัท (2)

ทีมงานหลัก

การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และการจัดการที่เข้มแข็ง
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและสร้างคุณภาพ